Garantie, Reparatie en Klachten

Homeishome levert u een deugdelijk product. U heeft bij ons dan ook altijd recht op de wettelijke garantie. Mocht er onverhoopt toch iets mis zijn met uw product dan horen wij dit graag en zoeken wij naar een passende oplossing. Treft u uw product bij de bezorging beschadigd aan, neem dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 48 uur contact op met onze klantenservice.

Het is natuurlijk vervelend als u een klacht heeft over uw product of over de dienstverlening zoals u die ervaren heeft. Toch vragen wij u vriendelijk om uw klacht via e-mail aan HomeisHome.nl door te geven. Onze medewerkers van de afdeling klantcontact zullen de klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen.

Onze gegevens:

HomeisHome.nl (KaiserdeKoning B.V.)
de Stenenmaat 1
7071 ED Ulft

0315-769014 
info@homeishome.nl 

Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een bevestiging. Wij zullen uw klacht binnen 1 dag na ontvangst beantwoorden, mocht dit meer tijd in beslag nemen, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.
Mocht u dit niet op prijs stellen, dan kunt u ook altijd contact op nemen met de afdeling bemiddeling van Stichting Webshop Keurmerk waar HomeisHome.nl bij is aangesloten. Mocht de bemiddelingspoging om enige reden niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan bestaat de mogelijkheid om uw geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie (SGC).